Vertrouwenspersoon

BC Ommoord heeft een vertrouwenspersoon voor iedereen die iets wil delen

De vertrouwenspersoon van BC Ommoord op dit moment is Marsha. Zij is er om signalen op te vangen op het gebied van ongewenste omgangsvormen (die kunnen leiden tot seksuele intimidatie/misbruik), pestgedrag en/of discriminatie. We hopen natuurlijk niet te maken te krijgen met bovenstaande onderwerpen, maar mogen onze ogen niet sluiten voor de mogelijkheid ervan.

In het geval van het zich voordoen van een incident kun je terecht bij Marsha. Het gesprek is geheel vertrouwelijk en Marsha zal middels protocollen die passen bij de specifieke situatie stapsgewijs actie gaan uitzetten binnen (en zo nodig buiten) de vereniging. Iedereen kan bij Marsha terecht.

Je kunt Marsha aanspreken in de zaal of via
e-mail: competitie@bcommoord.nl
of telefonisch: 06-22095409

Voorstellen en functie vertrouwenspersoon
Ik speel met veel plezier bij BC Ommoord en ik ben sinds 2017 als bestuurslid actief in de functie van competitieleider/TC. Wat ik belangrijk vind is dat iedereen met plezier kan badmintonnen bij BC Ommoord. Voor dit speelplezier is onder andere voor een groot deel de algehele veiligheid en het zich veilig voelen van leden van belang. Wanneer er zich situaties voordoen op het gebied van ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij mij als vertrouwenspersoon.

Vanuit mijn pedagogische/verpleegkundige achtergrond heb ik vaker te maken gehad met eerder genoemde situaties en heb ik gehandeld volgens protocollen en handelingsplannen om deze op te lossen. Verder beschikken we als vereniging over de informatie die we van de bond en het NOC/ NSF ontvingen over seksuele intimidatie.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en samen met jou zal ik een stappenplan en te ondernemen acties uitzetten. Je neemt zelf de belangrijkste beslissingen. Bij jeugdleden zal dit vanzelfsprekend in overleg met ouder(s)/verzorger(s) gedaan worden.