Vertrouwenspersoon

BC Ommoord heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen.

Bij BC Ommoord is op dit moment een vertrouwenspersoon, Anne, om signalen op te kunnen sporen op het gebied van ongewenste omgangsvormen (die kunnen leiden tot seksuele intimidatie/misbruik) pestgedrag en of discriminatie. We hopen natuurlijk niet te maken te krijgen met bovenstaande onderwerpen. In het geval van het zich voordoen van een incident kunt u terecht bij Anne. Het gesprek is geheel vertrouwelijk en Anne zal middels protocollen die passen bij de specifieke situatie stapsgewijs actie gaan uitzetten binnen de vereniging. Senioren en jeugdleden kunnen bij Anne terecht.

Je kunt Anne aanspreken in de zaal of via
e-mail: pr @bcommoord.nl
of telefonisch: 06-44196138

Functie vertrouwens persoon/ voorstellen
Wat ik belangrijk vind is dat iedereen met plezier kan badmintonnen bij BC Ommoord. Voor dit speelplezier is onder andere voor een groot deel de algehele veiligheid en het zich veilig voelen van leden van belang. Wanneer er zich situaties voordoen op het gebied van ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij mij als vertrouwenspersoon. Vanuit mijn pedagogische achtergrond heb ik vaker te maken gehad met eerder genoemde situaties en heb ik gehandeld volgens protocollen en handelingsplannen om deze op te lossen. Verder beschikken we als vereniging over de informatie die we van de bond en het NOC/ NSF ontvingen over seksuele intimidatie.

Ik speel sinds 2007 met veel plezier bij BC Ommoord en ik ben sinds 2010 als bestuurslid in de functie van PR actief.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en samen met jou zal ik een stappenplan en te ondernemen acties uitzetten. Je neemt zelf de belangrijkste beslissingen. Bij jeugdleden zal dit vanzelfsprekend met ouder(s)/ verzorger(s) gedaan worden.