De Zomerdoorspelen komen er weer aan!

Beste BC Ommoorder,

Ook dit jaar kan er van de zomer weer door gebadmintond worden. Elke donderdagavond vanaf 14 juni tot en met 23 augustus (met uitzondering van 12 juli (i.v.m. vergadering WION) kan er van 20.00 tot 22.00 uur gespeeld worden. De kantine zal ook geopend zijn.

Voorverkoop
De kosten voor een passe-partout voor leden zijn € 18,- euro voor 10 avonden, voor jeugd € 10,- euro en voor niet-leden € 25,- uuro indien per bank/giro betaald voor 3 juni!

Prijs in de hal
De prijzen bij betaling in de zaal zijn voor leden € 23,- euro voor een passe-partout voor 10 avonden of € 5,-  euro per avond (jeugd leden € 3,- euro).

We hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst en neem gerust eens een vriend(in), buurman/vrouw of collega mee. Als u een introducee meeneemt, wilt u hen dan aangeven dat zij met goede zaalschoenen komen die geen zwarte strepen achterlaten.

Wilt u een passe-partout via de voorverkoop aanschaffen? Maak dan voor 3 juni het bedrag over naar:
Rekeningnummer NL29 INGB 0002 3681 41
ten name van Paul Koole, Lede 11, Hekelingen