Algemene ledenvergadering woensdag 25 oktober

Beste leden,

de algemene ledenvergadering (ALV) wordt woensdag 25 oktober gehouden in de kantine van WION van 19.00 tot 20.00 uur. De stukken van de vergadering worden via een aparte nieuwsbrief toegezonden. Deze moet uiterlijk zaterdag 14 oktober via e-mail worden aangeboden.
Wij hopen op een grote opkomst!

Het bestuur van BC Ommoord.

PS: er kan na afloop gewoon gebadmintond worden.

Zomerdoorspelen 2017

Ook dit jaar kan er van de zomer weer doorgebadmintond worden. Elke donderdagavond vanaf 14 juni tot en met 24 augustus (met uitzondering van 20 juli (i.v.m. een damtoernooi)) kan er van 20 tot 22 uur gespeeld worden. De kantine zal ook geopend zijn.

De kosten voor een passe-partout voor leden zijn 18 Euro voor 10 avonden, voor jeugd 10 Euro en voor niet-leden 25 Euro indien per bank/giro betaald voor 10 juni! Bedragen kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL29INGB0002368141 t.n.v. Paul Koole.
De prijzen bij betaling in de zaal zijn voor leden 23 Euro voor een passe-partout voor 10 avonden of 5 Euro per avond (jeugdleden 3 Euro).

Ik hoop ook dit jaar weer op een goede opkomst en neem gerust eens een vriend(in), buurman/vrouw of collega mee. Als U een introducé meeneemt, wilt U er dan op toezien dat ze met goede zaalschoenen komen die geen zwarte strepen veroorzaken.

Paul Koole