Algemene ledenvergadering woensdag 25 oktober

Beste leden,

de algemene ledenvergadering (ALV) wordt woensdag 25 oktober gehouden in de kantine van WION van 19.00 tot 20.00 uur. De stukken van de vergadering worden via een aparte nieuwsbrief toegezonden. Deze moet uiterlijk zaterdag 14 oktober via e-mail worden aangeboden.
Wij hopen op een grote opkomst!

Het bestuur van BC Ommoord.

PS: er kan na afloop gewoon gebadmintond worden.

Zomerdoorspelen 2017

Ook dit jaar kan er van de zomer weer doorgebadmintond worden. Elke donderdagavond vanaf 14 juni tot en met 24 augustus (met uitzondering van 20 juli (i.v.m. een damtoernooi)) kan er van 20 tot 22 uur gespeeld worden. De kantine zal ook geopend zijn.

De kosten voor een passe-partout voor leden zijn 18 Euro voor 10 avonden, voor jeugd 10 Euro en voor niet-leden 25 Euro indien per bank/giro betaald voor 10 juni! Bedragen kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL29INGB0002368141 t.n.v. Paul Koole.
De prijzen bij betaling in de zaal zijn voor leden 23 Euro voor een passe-partout voor 10 avonden of 5 Euro per avond (jeugdleden 3 Euro).

Ik hoop ook dit jaar weer op een goede opkomst en neem gerust eens een vriend(in), buurman/vrouw of collega mee. Als U een introducé meeneemt, wilt U er dan op toezien dat ze met goede zaalschoenen komen die geen zwarte strepen veroorzaken.

Paul Koole

In Memoriam Piet Bom

Zondag 15 januari bereikte ons het droevige bericht, dat oud-lid en oud-bestuurslid Piet Bom onverwachts is overleden. Piet is jarenlang zeer actief geweest in het bestuur en de vereniging, Eerst als vertegenwoordiger van de recreanten en naderhand als penningmeester.

De oudere leden zullen zich zeker nog wel de lotto herinneren, verzorgd door Piet. Trouw ging hij iedereen langs om geld te innen voor de lottobriefjes en 1 keer in de week de lottoballetjes te laten draaien. Hij heeft ook jarenlang met de clubkrant geholpen en geen enkel karweitje was teveel voor hem.

Hij zal zeker gemist worden.

Piet is 72 jaar geworden.

Het bestuur wenst de familie en vrienden van Piet sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Nieuwsbrief december 2016

tekening_badminton_shuttle_lob
Van het bestuur:
Er is weer een bestuursvergadering geweest en hierbij een verslag van de onderwerpen.

Evenementen.
De datums voor de evenementen van de rest van het seizoen zijn vastgesteld en zet deze vast in Uw agenda:
Nieuwjaarstoernooi        : vrijdag 6 januari (voor jeugd en senioren);
Clubkampioenschappen : maandag 6 maart, woensdag 8 maart, maandag 13 maart,
woensdag 15 maart (Finales);
Bedrijventoernooi          : vrijdag 17 maart;
Slottoernooi/barbecue   : vrijdag 9 juni (jeugd en senioren).

Recreantentraining.
Er wordt nog steeds gekeken of er belangstelling is voor de recreantentraining. Bij een minimale deelname van 6 leden, gaat de training door. Hebt U belangstelling, geef U dan op bij Dennis.

Ledenwerving.
Momenteel is er voldoende ruimte voor nieuwe leden. Kent U iemand die wel een avond wil meespelen, dan kan dat natuurlijk altijd. Zijn er goede ideeën voor ledenwerving, dan hoort het bestuur dat graag. Daarom staan vanaf het nieuwe jaar, voor een betere bereikbaarheid, de telefoonnummers van de voorzitters, de secretaris en de jeugdvoorzitter op de site.

Het bestuur wenst alle leden:
merrychristmas_happy2017