Algemene Leden Vergadering 28 okt 14

alv2014Zoals reeds gemeld wordt op 28 oktober 20:00 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van BC Ommoord gehouden. Alle leden zijn van harte welkom op de locatie Romeynshof in de Briandzaal.

Het jaarverslag en de agenda is per mail verstuurd naar alle leden. Er liggen, tijdens de speelavonden voor de leden, ook een aantal exemplaren ter inzage in de hal.

Wij hopen op jullie komst!

openingsproblemen wion hal

Vanavond werd de Wion hal wederom niet geopend voor BC Ommoord. Dit is al een aantal keren in een kort tijdsbestek het geval geweest. We betreuren dit ten zeerste en het bestuur pakt dit per direct op met het bestuur van WION.

Mocht u vragen hebben of uw ongenoegen willen uiten, dan kunt u dit altijd aan één van de bestuursleden kwijt of mailen naar voorzitter@bcommoord.nl. Wij willen duidelijk maken dat we deze situatie hoog op de agenda hebben staan en dat we hopelijk binnenkort een terugkoppeling kunnen geven aan u als lid/ ouder/verzorger en dat dergelijke situaties niet meer voorkomen.

 

BC Ommoord actief tijdens KortOmmoord in de Romeijnshof

Op zaterdag 4 oktober was BC Ommoord vertegenwoordigd op de informatiemarkt in het wijkgebouw Romeijnshof. De informatiemarkt was onderdeel van KortOmmoord, een cultuurfestival voor wijkbewoners met daarnaast ook creatieve workshops, kindertheater, muzikale optredens en poëzie.

Voor ons als badmintonvereniging een mooie mogelijkheid om alle publiek wat afkwam op de festiviteiten te enthousiasmeren voor de badmintonsport en de vereniging BC Ommoord. We hopen een ieder die langs geweest is tijdens de middag terug te zien op één van de speelavonden in de WION Hal.

BC Ommoord speelt op maandag 20:00 uur, woensdag 19:30 uur en vrijdagavond 19:00 uur voor de jeugd en 20:30 uur voor senioren..

informatiemarkt romeijnshof 2014