In Memoriam Piet Bom

Zondag 15 januari bereikte ons het droevige bericht, dat oud-lid en oud-bestuurslid Piet Bom onverwachts is overleden. Piet is jarenlang zeer actief geweest in het bestuur en de vereniging, Eerst als vertegenwoordiger van de recreanten en naderhand als penningmeester.

De oudere leden zullen zich zeker nog wel de lotto herinneren, verzorgd door Piet. Trouw ging hij iedereen langs om geld te innen voor de lottobriefjes en 1 keer in de week de lottoballetjes te laten draaien. Hij heeft ook jarenlang met de clubkrant geholpen en geen enkel karweitje was teveel voor hem.

Hij zal zeker gemist worden.

Piet is 73 jaar geworden.

Het bestuur wenst de familie en vrienden van Piet sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Nieuwsbrief december 2016

tekening_badminton_shuttle_lob
Van het bestuur:
Er is weer een bestuursvergadering geweest en hierbij een verslag van de onderwerpen.

Evenementen.
De datums voor de evenementen van de rest van het seizoen zijn vastgesteld en zet deze vast in Uw agenda:
Nieuwjaarstoernooi        : vrijdag 6 januari (voor jeugd en senioren);
Clubkampioenschappen : maandag 6 maart, woensdag 8 maart, maandag 13 maart,
woensdag 15 maart (Finales);
Bedrijventoernooi          : vrijdag 17 maart;
Slottoernooi/barbecue   : vrijdag 9 juni (jeugd en senioren).

Recreantentraining.
Er wordt nog steeds gekeken of er belangstelling is voor de recreantentraining. Bij een minimale deelname van 6 leden, gaat de training door. Hebt U belangstelling, geef U dan op bij Dennis.

Ledenwerving.
Momenteel is er voldoende ruimte voor nieuwe leden. Kent U iemand die wel een avond wil meespelen, dan kan dat natuurlijk altijd. Zijn er goede ideeën voor ledenwerving, dan hoort het bestuur dat graag. Daarom staan vanaf het nieuwe jaar, voor een betere bereikbaarheid, de telefoonnummers van de voorzitters, de secretaris en de jeugdvoorzitter op de site.

Het bestuur wenst alle leden:
merrychristmas_happy2017

Terugblik algemene ledenvergadering

Dinsdag 27 oktober j.l. vond de algemene leden vergadering van BC Ommoord plaats.
De vergadering werd voortgezet door Miranda Meijndert, penningmeester. Er was een grotere opkomst als andere jaren.
Tijdens de vergadering werden de jaarstukken doorgesproken. Ook werden de ex-voorzitter: René Klis, PR: Anne Antonioli- Pruim en op dat moment afwezig Sylvester van der Giessen als secretaris bedankt voor hun inzet. Middels de algemene leden vergadering traden zij af.
Anke de Bruin maakte de wisseling van jeugdbestuurslid naar secretaris. Joost Ridder werd officieel gekozen als nieuw jeugdbestuurslid.
Dennis van der Wal werd gekozen tijdens de vergadering voor de functie recreanten zaken. Wilhelm Antonioli- Pruim maakt het seizoen als technische commissie nog af en dan komt deze functie vacant.

Op dit moment zijn de functies van voorzitter en PR nog vacant. Het is van groot belang dat het bestuur verder wordt aangevuld om continue voortgang in de vereniging te kunnen garanderen. Ben je geïnteresseerd spreek dan een bestuurslid aan in de zaal.